Header cover image

کمد بایگانی تمام درب چوبی با یک درب کوئیک تیپ 9451

9451

کمد بایگانی تمام درب چوبی با یک درب کوئیک تیپ 9451


دسته بندی‌ها کتابخانه و فایلینگ کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: فایلینگ و کتابخانه پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: 450L x 400W x (770~1903)H mm
ویژگی‌ها: دارای 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
9451R-02 1903 400 450 9451L-01 پنج طبقه

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید