Header cover image

کمد بایگانی تمام درب چوبی با یک درب برلیانت

کمد بایگانی تمام درب چوبی با یک درب برلیانت


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitBright1
MohitBright
MohitDark2
MohitDark

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: 600L x (360~550)W x (1183~1881)H mm
ویژگی‌ها: دارای 4 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)
6277L-01 1183H 400W 600L 40,074,000 6277L-01
6277R-02 1183H 400W 600L 40,074,000 6277R-02
6277L-03 1562H 400W 600L 51,238,000 6277L-03
6277R-04 1562H 400W 600L 51,238,000 6277R-04
6277L-05 1881H 400W 600L 60,587,000 6277L-05
6277R-06 1881H 400W 600L 60,587,000 6277R-06

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید