کمد بایگانی تمام درب چوبی با چهار درب کوئیک تیپ 9464


دسته بندی‌ها کتابخانه و فایلینگ کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: فایلینگ و کتابخانه پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: 900L x 400W x (1291~2023)H mm
ویژگی‌ها: دارای 3 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن
H W L کد تجاری توضیحات
1291 400 900 9464N-01 سه طبقه
1657 400 900 9464N-02 چهار طبقه
2023 400 900 9464N-03 پنج طبقه

طراحی رایگان !

برای بازدید و طراحی رایگان

محیط کار خود توسط کارشناسان

همین حالا با ما تماس بگیرید