کمد بایگانی تمام درب چوبی با دو درب مولتی‌کیس تیپ 6252


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: مولتی‌کیس
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: (560~1200)L x (300~620)W x (500~2330)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن، قفل با کلید تاشو روی درب چوبی
H W L کد تجاری توضیحات
813 360 900 6252N-01 دو طبقه
1192 360 900 6252N-02 سه طبقه
1571 360 900 6252N-03 چهار طبقه
1950 360 900 6252N-04 پنج طبقه
813 550 900 6252N-05 دو طبقه
1192 550 900 6252N-06 سه طبقه
1571 550 900 6252N-07 چهار طبقه
1950 550 900 6252N-08 پنج طبقه
813 360 1100 6252N-09 دو طبقه
1192 360 1100 6252N-10 سه طبقه
1571 360 1100 6252N-11 چهار طبقه
1950 360 1100 6252N-12 پنج طبقه
813 550 1100 6252N-13 دو طبقه
1192 550 1100 6252N-14 سه طبقه
1571 550 1100 6252N-15 چهار طبقه
1950 550 1100 6252N-16 پنج طبقه