کمد بایگانی تمام درب چوبی با دو درب برلیانت تیپ 6278


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: (900~1100)L x (360~550)W x (1183~1881)H mm
ویژگی‌ها: دارای 4 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن
H W L کد تجاری توضیحات
1183 400 900 6278N-02 سه طبقه
1562 400 900 6278N-03 چهار طبقه
1881 400 900 6278N-04 پنج طبقه