کمد بایگانی بدون درب برلیانت تیپ 6271


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: (600~1100)L x (360~550)W x (1183~1881)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه بدون درب برای کتاب، زونکن و لوازم تزئینی
H W L کد تجاری توضیحات
1183 384 600 6271N-06 سه طبقه
1562 384 600 6271N-07 چهار طبقه
1881 384 600 6271N-08 پنج طبقه
1183 384 900 6271N-02 سه طبقه
1562 384 900 6271N-03 چهار طبقه
1881 384 900 6271N-04 پنج طبقه