Header cover image

چراغ دیواری هرمی چهار وجهی های‌نست تیپ 8731

8731

چراغ دیواری هرمی چهار وجهی های‌نست تیپ 8731


دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

product

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
H W L کد تجاری توضیحات
340 240 180 8731N-01

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید