ویترین تمام درب شیشه‌ای با دو درب کوئیک تیپ 6248


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب، زونکن و وسایل تزئینی و نمایشی مانند تندیس‌ها، لوح‌های تقدیر و ...
اندازه‌ها: 900L x 400W x (925~2023)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه با درب شیشه‌ای و فریم چوبی برای نگهداری کتاب، زونکن و وسایل تزئینی و نمایشی
H W L کد تجاری توضیحات
925 400 900 6248N-01 دو طبقه
1291 400 900 6248N-02 سه طبقه
1657 400 900 6248N-03 چهار طبقه
2023 400 900 6248N-04 پنج طبقه