Header cover image

مینی‌بار با کمد یخچال مخفی بلند و طبقه‌دار با درب آینه‌ای رز

مینی‌بار با کمد یخچال مخفی بلند و طبقه‌دار با درب آینه‌ای رز


دسته بندی‌ها بوفه و مینی‌بار
برچسب‌ها

خانواده: رز
شکل: بوفه و مینی‌بار

product

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)
4720L-01 2000H 500W 1000L 0 4720L-01
4720R-02 2000H 500W 1000L 0 4720R-02
4720L-03 1000H 600W 1000L 0 4720L-03
4720R-04 1000H 600W 1000L 0 4720R-04

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید