Header cover image

مینی‌بار با جای گاز رومیزی های‌نست


دسته بندی‌ها بوفه و مینی‌بار
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: بوفه و مینی‌بار

product

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید