میز کنفرانس تیتانی تیپ 4032


دسته بندی‌ها میز کنفرانس متوسط
برچسب‌ها

خانواده: تیتانی
شکل: میزهای کنفرانس متوسط

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash
Italy-Dark7
Italy-Dark
Italy-Bright8
Italy-Bright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 4 الی 14 نفره
اندازه‌ها: (1500~5700)L x (900~1100)W x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای پایه فلزی با استحکام بالا، امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 1100 1500 4032N-01 چهار نفره
750 1100 2200 4032N-02 شش نفره
750 1100 2900 4032N-03 هشت نفره
750 1100 3600 4032N-04 ده نفره - دوتکه
750 1100 4300 4032N-05 دوازده نفره - دو تکه
750 1100 5000 4032N-06 چهارده نفره - دوتکه