Header cover image

میز منشی ال کوئیک

میز منشی ال کوئیک


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه فلزی پیش ساخته

MohitBright1
MohitBright
MohitDark2
MohitDark

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1858~2117)L x (1565~1858)W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)
9374L-01 950P 1858W 1858L 157,482,000 9374L-01
9374R-02 950P 1858W 1858L 157,482,000 9374R-02
9374L-03 950P 1858W 1858L 157,482,000 9374L-03
9374R-04 950P 1858W 1858L 157,482,000 9374R-04
9374L-05 950P 1858W 1858L 157,482,000 9374L-05
9374R-06 950P 1858W 1858L 157,482,000 9374R-06
9374L-07 950P 1565W 1858L 155,479,000 9374L-07
9374R-08 950P 1565W 1858L 155,479,000 9374R-08

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید