Header cover image

میز مدیریت با کنفرانس کوئیک تیپ 9311

9311

میز مدیریت با کنفرانس کوئیک تیپ 9311


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه فلزی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
اندازه‌ها: (1500~1750)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H C W L کد تجاری (L) توضیحات
9311R-02 750 1500 1600 1500 9311L-01 چهار نفره
9311R-04 750 2200 1600 1500 9311L-03 شش نفره
9311R-06 750 1500 1600 1750 9311L-05 چهار نفره
9311R-08 750 2200 1600 1750 9311L-07 شش نفره

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید