میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9314


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه فلزی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H C W L کد تجاری (L) توضیحات
9314R-02 1L370 750 1550 1619 1950 9314L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
9314R-04 1L496 750 1550 1619 1950 9314L-03 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
9314R-06 2L370 750 1550 1619 1950 9314L-05 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
9314R-08 2L496 750 1550 1619 1950 9314L-07 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
9314R-10 3L370 750 1550 1619 1950 9314L-09 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
9314R-12 3L496 750 1550 1619 1950 9314L-11 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
9314R-14 1L370 750 2250 1619 1950 9314L-13 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
9314R-16 1L496 750 2250 1619 1950 9314L-15 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
9314R-18 2L370 750 2250 1619 1950 9314L-17 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
9314R-20 2L496 750 2250 1619 1950 9314L-19 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
9314R-22 3L370 750 2250 1619 1950 9314L-21 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
9314R-24 3L496 750 2250 1619 1950 9314L-23 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

طراحی رایگان !

برای بازدید و طراحی رایگان

محیط کار خود توسط کارشناسان

همین حالا با ما تماس بگیرید