Header cover image

میز بار با کمد و قفسه تزئینی سوفیا


دسته بندی‌ها بوفه و مینی‌بار
برچسب‌ها

خانواده: سوفیا
شکل: بوفه و مینی‌بار

product

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)
4716L-01 900H 600W 2910L 61,498,089 4716L-01
4716R-02 900H 600W 2910L 61,498,089 4716R-02
4716L-03 900H 600W 2510L 66,124,265 4716L-03
4716R-04 900H 600W 2510L 66,124,265 4716R-04
4716L-05 900H 600W 2575L 65,471,223 4716L-05
4716R-06 900H 600W 2575L 65,471,223 4716R-06
4716L-09 900H 600W 2450L 67,375,000 4716L-09
4716R-10 900H 600W 2450L 67,375,000 4716R-10

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید