قفسه نشریات مولتی‌کیس تیپ 6212


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: مولتی‌کیس
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای انواع مجله و نشریات
اندازه‌ها: (300~1100)L x 310W x (813~2330)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه رف برای مجله و نشریات
H W L کد تجاری توضیحات
813 310 450 6212N-01 دو طبقه
1192 310 450 6212N-02 سه طبقه
1571 310 450 6212N-03 چهار طبقه
1950 310 450 6212N-04 پنج طبقه
813 310 600 6212N-05 دو طبقه
1192 310 600 6212N-06 سه طبقه
1571 310 600 6212N-07 چهار طبقه
1950 310 600 6212N-08 پنج طبقه
813 310 900 6212N-09 دو طبقه
1192 310 900 6212N-10 سه طبقه
1571 310 900 6212N-11 چهار طبقه
1950 310 900 6212N-12 پنج طبقه