میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9372

میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9372
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
کاربرد:  مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
ویژگی‌ها:  دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W P H کد محصول قیمت (ریال)
Information - فایل متصل یک کشو با طول 370 13,485,028 9372L-0001 1835L 954W 950P 750H 9372R-0002 13,485,028
Information - فایل متصل یک کشو با طول 496 13,533,310 9372L-0003 1835L 954W 950P 750H 9372R-0004 13,533,310
Information - فایل متصل دو کشو با طول 370 14,093,678 9372L-0005 1835L 954W 950P 750H 9372R-0006 14,093,678
Information - فایل متصل دو کشو با طول 496 14,149,845 9372L-0007 1835L 954W 950P 750H 9372R-0008 14,149,845
Information - فایل متصل سه کشو با طول 370 14,673,594 9372L-0009 1835L 954W 950P 750H 9372R-0010 14,673,594
Information - فایل متصل سه کشو با طول 496 14,830,635 9372L-0011 1835L 954W 950P 750H 9372R-0012 14,830,635
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370 13,485,028 9372L-0013 1835L 954W 950P 750H 9372R-0014 13,485,028
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496 13,533,310 9372L-0015 1835L 954W 950P 750H 9372R-0016 13,533,310
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370 14,093,678 9372L-0017 1835L 954W 950P 750H 9372R-0018 14,093,678
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496 14,149,845 9372L-0019 1835L 954W 950P 750H 9372R-0020 14,149,845
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370 14,673,594 9372L-0021 1835L 954W 950P 750H 9372R-0022 14,673,594
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496 14,830,635 9372L-0023 1835L 954W 950P 750H 9372R-0024 14,830,635
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370 13,485,028 9372L-0025 1835L 954W 950P 750H 9372R-0026 13,485,028
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496 13,533,310 9372L-0027 1835L 954W 950P 750H 9372R-0028 13,533,310
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370 14,093,678 9372L-0029 1835L 954W 950P 750H 9372R-0030 14,093,678
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496 14,149,845 9372L-0031 1835L 954W 950P 750H 9372R-0032 14,149,845
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370 14,673,594 9372L-0033 1835L 954W 950P 750H 9372R-0034 14,673,594
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496 14,830,635 9372L-0035 1835L 954W 950P 750H 9372R-0036 14,830,635
آخرین بروزرسانی:  چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶
Loading...