میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9313

میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9313
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1750~2000)L x 1600W x 1500C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 17,959,275 9313L-0001 1750L 1600W 1500C 750H 9313R-0002 17,959,275
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 18,567,925 9313L-0003 1750L 1600W 1500C 750H 9313R-0004 18,567,925
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,147,841 9313L-0005 1750L 1600W 1500C 750H 9313R-0006 19,147,841
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 18,731,266 9313L-0007 1750L 1600W 2200C 750H 9313R-0008 18,731,266
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 19,339,916 9313L-0009 1750L 1600W 2200C 750H 9313R-0010 19,339,916
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,919,832 9313L-0011 1750L 1600W 2200C 750H 9313R-0012 19,919,832
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 18,210,561 9313L-0013 2000L 1600W 1500C 750H 9313R-0014 18,210,561
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 18,258,843 9313L-0015 2000L 1600W 1500C 750H 9313R-0016 18,258,843
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 18,819,211 9313L-0017 2000L 1600W 1500C 750H 9313R-0018 18,819,211
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 18,919,433 9313L-0019 2000L 1600W 1500C 750H 9313R-0020 18,919,433
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,399,127 9313L-0021 2000L 1600W 1500C 750H 9313R-0022 19,399,127
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 19,604,733 9313L-0023 2000L 1600W 1500C 750H 9313R-0024 19,604,733
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 18,982,552 9313L-0025 2000L 1600W 2200C 750H 9313R-0026 18,982,552
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 19,030,834 9313L-0027 2000L 1600W 2200C 750H 9313R-0028 19,030,834
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 19,591,202 9313L-0029 2000L 1600W 2200C 750H 9313R-0030 19,591,202
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 19,691,424 9313L-0031 2000L 1600W 2200C 750H 9313R-0032 19,691,424
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 20,171,118 9313L-0033 2000L 1600W 2200C 750H 9313R-0034 20,171,118
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 20,376,724 9313L-0035 2000L 1600W 2200C 750H 9313R-0036 20,376,724

محصولات هم‌خانواده

آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶
Loading...